Bağışçı kardeşler (ip paylaşımlı)

  • Oyun

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Bağışçı kardeşler (ip paylaşımlı)

   Örnek :

   Bir adada 3 adet hesap var. A, B ve C hesapları.

   A hesabının puanı 100k (şehirlere baktığınızda aktif ve deneyimli bir ikariam oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz.)
   B ve C hesaplarının puanları 10k (şehirde sadece depo, üretim artırıcılar ve tapınak var.)

   Benim 2 tane küçük kardeşim var. Onlara ikariam ın sadece bağış ve rahip çalıştırma özelliğini öğrettim. A-B-C hesapları arasında ip paylaşımı yaptım. B ve C hesaplarını kardeşlerime verdim ve her gün hesaplara girip adaya bağış yapmaları ve rahip çalıştırmaları karşılığında çikolata veriyorum. (hesaplar arasında kurallarda yer alan askeri,ticaret,konuşlandırma gibi hiçbir münasebet bulunmamaktadır.)

   Soru 1 : Çikolata karşılığı ikariam oyuncusu kiralamak yasak mıdır ?

   Soru 2 : İP paylaşım kuralları dahilinde yer alan, "Ayrıca çıkar sağlamak için hesap paylaşımı yaparak bu hesapların İp paylaşımı adı altında tek bir kişi tarafından kullanılması yasaktır." ibaresine dayanarak, "B ve C hesapları sadece bağış ve tapınak için açılmış. Asıl hesap A hesabıdır. ve A-B-C hesaplarını tek bir kişi çıkar amaçlı kullanıyor."(oyun operatörü veya deneyimli bir ikariam oyuncusu tarafından hesaplar incelendiğinde ilk göze çarpan budur).
   gerekçesiyle 3 hesapta banlanırsa. BAN hakkında itiraz ticket ı açıp, kardeşlerimle birlikte ikariam oynadığım fotoğrafı atarsam hesaplar açılır mı ? (ya da ben herşeyi yanlış anlamışım ve ip paylaşımlı istediğim kadar hesap açıp tek başıma bağış ve rahipçi olarak kullanabilir miyim ?)

   Dipnot: kardeşlerim şeker hastası olacak.
  • Nick den de anlaşıldığına göre siz büyük biradersiniz. Buna inandık. Ancak bu hesapların hepside size ait olsa, herhangi bir usülsüzlük yok.

   • İp paylaşımlı hesaplar Aynı İttifaklara yada Farklı İttifaklara girebilirler.

   • İp paylaşımlı hesaplar Oyun içi mesajlaşma sistemini sorunsuz kullanabilirler.

   • İp paylaşımlı hesaplar kendi aralarında kültürel anlaşma yapabilirler.

   • İp paylaşımlı hesaplar aynı adalara bağış yapabilirler ve aynı adada bulunabilirler.

   • İp paylaşımlı hesaplar kendi aralarında arkadaş isteği gönderebilirler.
   bu hesaplara çikolata verip masraf yapmanıza gerek yok. dilediğiniz gibi ada bağışı yapabilirsiniz.