Keşif Mağarası (Çeviri Öneri)

  • Oyun

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Keşif Mağarası (Çeviri Öneri)

   Fikir Almanya'daki forumdan birine ait. Bu arkadaş önerisine destek için diğer ülkelerin forumundan yardım istemiş. O yüzden konuyu çevirip buraya yazıyorum.

   Binanın Tanıtımı


   İsim:Kaşif Mağarası

   Yeri:Korsan Hisarı'nın sağındaki dağın olduğu yer.

   "Vatandaşlarımıza göre kaşifler,garip şehir sakinleri.Bu yüzden şehrin biraz dışarısında yaşıyorlar."

   Görünüşü

   Dağda bir mağaranın ağzı görünür. Çevresinde bazı hamaklarınyanı sıra balık ağları,sandıklar,şarap fıçıları vb. var. 2 kaşif,ellerindebirer testiyle mağaranın önünde yaptıkları kamp ateşinin kenarında oturuyor.Mağaranın önünde,(dağın hemen solunda duran) minik kumsala doğru giden küçükbir iskele var. İskeledeyse bir kaşif gemisi var.

   Birimleri

   Kaşif:Kaşifler,hammadde için Kaşif Mağarası'ndaeğitilebilirler. İstihbarat Merkezi gibi,toplam 32 adet ve her binayükseltmesiyle 1 adet üretilebilir. Kaşif gemisinde ne kadar çok kaşifolursa,bir şey bulma olasılıkları o kadar yüksek olur. Kaşifler,görünüş olarakbakımsız şehir sakinleridir. Denizde harcanan zaman yüzünden çok uzun sakallarıolan serseriler gibi görünüyorlar.

   Keşif Gemisi:3 çeşit gemi var. Küçük balıkçıteknesi,Yelkenli,Büyük karavela. Seviye 11'e kadar,en fazla 11 kaşif alabilenve başarı oranı daha düşük olan balıkçı teknesi üretilebilir. Seviye 12olunca,20 kaşif alabilen yelkenli üretilebilir ve onun başarı oranı dahayüksektir. Seviye 21 olunca,32 kaşif alabilen bir karavela üretilebilir ve onunbaşarı oranı daha da yüksektir. Ama her 3 gemi türünden de mağara başına (yanişehir başına) sadece 1 tane üretilebilir.

   İşlevi

   Bu binayla keşif yapılabilir. Oyuncular,kaşif gemisininseyahat etmesini istedikleri noktayı dünya haritasından seçer. Ayrıca gemideolacak kaşif sayısını da seçer. Gemi haritadaki noktaya gider ve döner. Gemiyeniden şehir dışına çıkmadan önce 1 gün bekler ve kaşifler dinlenir.

   Faydası

   Gemi,altın ve hammaddeleri bulabilir. Nadiren Ambrosia dabulabilir. Ayrıca batık gemi,batık şehir,şişede mesaj veya bir başarıbulabilir. Ama gemi aynı zamanda bir fırtınaya yakalanabilir,Kraken'insaldırısına maruz kalabilir,bir girdabın içine çekilebilir veya sebepsizcekaybolabilir. Bazen bir keşif gemisi hiç geri dönmez veya kaşiflerin birkısmıyla geri döner. Bazen de elleri boş dönerler.

   Tekniği


   Olasılıklar


   Başarı

   İçinde 1 kaşif olan Balıkçı Teknesi'nin başarı oranı %10'dur(Temel olasılık). Kaşif sayısı arttıkça oran artar. Balıkçı Teknesi için%0.2,Yelkenli için %0.4 ve Karavela için %0.6'dır. Ek olarak,Yelkenli %6 bonusve Karavela %12 bonus verir. Yani geminin türü ve kaşif sayısına göre oran%10-40.6 arasındadır.

   Örnek
   5 kaşif ve Balıkçı Teknesi=%10 Temel+%0 Gemi Bonusu+%0.8Kaşifler ((5-1) Kaşif x %0.2)=%10.8 Başarı Oranı
   18 kaşif ve Yelkenli=%10 Temel+%6 Gemi Bonusu+%6.8 Kaşifler((18-1) Kaşif x %0.4)=%22.8 Başarı Oranı
   2 kaşif ve Karavela=%10 Temel+%12 Gemi Bonusu+%0.6 Kaşifler((2-1) Kaşif x %0.6)=%22.6 Başarı Oranı

   Başarısızlık

   Kaşif gemisi,sadece bir şey bulmakla kalmaz. Aynı zamandakayıpları da olabilir. İçinde 1 kaşif olan Balıkçı Teknesi'nin başarısızlıkoranı %30'dur (Temel olasılık). Kaşif sayısı arttıkça oran düşer. BalıkçıTeknesi için %0.1,Yelkenli için %0.2 ve Karavela için %0.3'tür. Ekolarak,Yelkenli %3 bonus ve Karavela %6 bonus verir. Yani gemi türü ve kaşifsayısına göre başarısızlık oranı %30-14.7 arasındadır.

   Örnek
   5 kaşif ve Balıkçı Teknesi=%30 Temel-%0 Gemi Bonusu-%0.4Kaşifler ((5-1) Kaşif x %0.1)=).6 Başarısızlık Oranı
   18 kaşif ve Yelkenli=%30 Temel-%3 Gemi Bonusu-%3.4 Kaşifler((18-1) Kaşif x %0.2)=%23.6 Başarısızlık Oranı
   2 kaşif ve Karavela=%30 Temel-%6 Gemi Bonusu-%0.3 Kaşifler((2-1) Kaşif x %0.3)=%23.7 Başarısızlık Oranı

   Nötr Olay

   2 ihtimal de olmazsa filo,olduğu gibi geri döner. Bunungerçekleşme oranı %44.7-60 arasındadır.

   Örnek
   5 kaşif ve Balıkçı Teknesi=%100-%10.8 Başarı-).6Başarısızlık=%59.6 Nötr Olay Oranı
   18 kaşif ve Yelkenli=%100-%22.8 Başarı-%23.6Başarısızlık=%53.6 Nötr Olay Oranı
   2 kaşif ve Karavela=%100-%22.6 Başarı-%23.7Başarısızlık=%53.7 Nötr Olay Oranı

   Kar/Zarar


   Kar

   Başarı durumunda elde edilebilecek çeşitli kazançlar vardır.

   Kazanç İhtimalleri

   Ambrosia:Evet,Ambrosia'yı küçük bir olasılıkla bulmak damümkün olmalı. Olasılığı,başarılı olan keşiflerin %1'i ve miktarı,1-14arasındadır.
   Kaşif:Gemide boş yer varsa,yeni kaşif bulunabilir.
   Vatandaş:Şehirde boş konut varsa,yeni vatandaş bulunabilir.
   Asker:Bazen kurtarılmaktan memnuniyet duyacak"sürgündekiler" bulunabilir.
   Gemi:Sürgün kara birimlerine ek olarak,dağılmış filoparçaları da bulunabilir.
   Başarı:Şans eseri ulaşılabilecek yeni başarılar ve unvanlar.
   Rozet:Savaş sunucusuna benzer şekilde,daha sonra bir şehreatanan rozetler bulunabilir.
   Hammadde:Tüm kaynakların kombinasyonlarından oluşanhazineler bulabilirsiniz.
   Altın:Kaynaklara ek olarak,bir hazine de altın dolu olacakşekilde yapılabilir.

   Oyunu korumak ve multiyi önlemek için puanlama sistemi(Yüksek Skor) gibi detaylar olmayacak. Askerlerde ve gemilerde,her kaşifgemisine tüm birimler verilmez. Yani küçük oyunculara pahalı ve güçlü birimlervermez (Küçük oyuncuların henüz yüksek bina seviyelerine ulaşmadıklarıdüşünülür).

   Zarar

   2 çeşit kayıp var. Kaşiflerin bir kısmının kaybolduğu kısmikayıp ve geminin kaybolduğu toplam kayıp. Toplam kayıp durumunda gemiyi yenideninşa etmek için harcanacak hammadde de düşünülmelidir. Geminin boyutununartması doğal olarak kısmi ve toplam kayıp olasılığında artışa sebep olur. Bumantıklı gelmeyebilir (daha çok kaşif,daha güçlü gemi). Elbette her şeyiyeniden kurmak,küçük oyuncu için çok daha kötü ve bulabilecekleri de dahaküçüktür. Bu nedenle sistemin aslında yeniden gözden geçirilmesi gerekendetayları var.

   Diğer Şeyler

   Ambrosia ile ne yapılabilir? (Başarı olasılığında %10 artışsağlar.)
   Bina daha yüksek seviyeye çıktığında kaşif gemisine ne olur?(Mesela,bina seviye 11'den 12'ye çıkınca balıkçı teknesi,otomatik olarakyelkenli olur. Bu yüzden bina yükseliyorken kaşif gemisi,keşfe çıkamaz.)
   Bina yıkılırken ne olur? (Mesela,bina seviye 12'den 11'einince yelkenli,otomatik olarak balıkçı teknesi olur. Bu yüzden kaşif gemisikeşif yolculuğundayken bina yıkılamaz.)
   Bina tamamen yıkılırken ne olur? (Binayla birlikte kaşiflerve gemi de yok olur.)
   Binanın boş alanına başka bina inşa edilebilir mi? (Hayır(Sur ve Korsan Hisarı gibi).)
   Bina için ne lazım? (Denizcilik bölümünde yeni bir araştırmavar. (Listede "Yabancı Kültürler" araştırmasından sonra gelecek ve1500 araştırma puanı isteyecek.))
   Gemi veya kaşif "yok olduğunda" ne olur? (Her 2'side Keşif Mağarası'nda gerekli hammaddeyle yeniden üretilebilir.)
   Başarılı Sonuç/Başarısız Sonuç/Nötr Sonuç için tanımlar neolabilir? (Bunlar,olaya dayalı kısa ilginç metinler olmalı. Örneğin,BaşarılıSonuç:Bir önceki keşfin bazı kayıplarını bulduk. X kaşif bize katıldı. NötrSonuç:Birkaç balık dışında kaşiflerimiz hiçbir şey bulamadılar. BaşarısızSonuç:Ağır bir fırtınaya yakalandık. X kaşifi kaybettik.)

   Sorular

   Yelkenli'de nasıl bir kaşif arması olsun?
   Hangi başarılar elde edilebilir ve isimleri nelerdir?
   Kaşifin,gemilerin ve keşfin maliyetleri ne olmalıdır?
   Bina seviyelerinin maliyetleri ne olmalıdır?
   Hangi unvanlar kazanılabilir ve isimleri nelerdir?
   Keşif sonucu olarak alacağınız mesajlar başka ne olabilir?
   Kaşif gemisinin hızı ne olmalı?
   Bu konuda başka ne öneriniz var?
   Mantıksız veya yeterince planlanmamış bir detay var mı?
   Unuttuğumuz bir şey var mı?

   O forumda yazılan yorumları da çevirip konuda paylaşmayı planlıyorum,siz ne düşünüyorsunuz?

   "Hayattaki en önemli şey post kasmak değildir.
   Bunu yapabilen bir ekibe sahip olmaktır."
   Nöbetçi Team


   @FlemaN:Audi iyi post kasıyorsun dostum yörükte sana bakıp ders alsın :)
   @Exia:helal olsun tebrikler :)
  • Niyeyse bazı kelimeleri yapıştırmış,yazıyı yazdığım yerde öyle görünmedği halde.

   "Her şeyden önce kesinlikle büyük bir öneri. Bir şeyi"model" olarak görmek güzel. Şahsen binayı biraz daha pahalı yapardımveya maliyetlerde kuvvetli bir artış sağlardım (Müze gibi başlangıçta yükseltmesikolay olsun). Böylece binanın faydalarına ek olarak "Ustaİnşaatçılar" için de fayda sağlar. Kaşif yapımında odun,mermer ve şarapgerekiyor olsun. Seviye 1-11 arasını 500k puan altı oyuncunun yapabileceğidüzeyde,Seviye 12-19 arasını 1-2m puan arası oyuncunun yapabileceği düzeydeinşa edebilmeli. Belki Seviye 20 ve üstü için gereken toplam hammadde 1m+olmalı. Seviye 28-32 arası depolama kapasitesini aşan veya Ambrosia ilegeliştirilebilen olsun. Ambrosia bulmak harika. Kaşifler ve Vatandaşlar da iyifikir. Birimlerde küçük oyunculara az miktarda birim verirdim. Böylece onlarınbile topçu veya balon sahibi olma şansı olurdu. En azından 3 veya 5 taneyle birinaktife saldırabilirler. Başarı olarak 100 kaşif bul,1 hazine bul,Hammaddekeşfet,100 kaşif gönder,Keşif Mağarası'nı Seviye 32 yap,50 keşif gemisiüret,vb. olsun. Olası unvanlar ise Tyche'nin Çocuğu (Çok gemi yokolunca),Seyyah (Çok keşif yapınca) olabilir. Bulunacak kaynakları belirlemekişini zor buluyorum. Ama uzun seyahat için bana yeterli gelecek olmalı.Özellikle de kaynak harcadığım için olmalı. Şansla ilgisi var. Hammaddeleriseçemezsin. En yaygın 30k-50k arası olmalı. Tabi Keşif Mağarası'nın büyüklüğünebağlı olsun. Heyecan katmak için bazen aşırı sapma olsun (300 veya 300k gibi).Aynı durum altın için de geçerli. Sadece daha büyük farklar olabilir. Çünküaltın,hammadde gibi size "doğrudan" destek vermez. Bir keşif 24 saatsürsün. Böylece günde bir kez binayı ziyaret edersin. Mesajlar olarak "Birhazineye rastladık.","Kaşiflerimizin elleri boş.","Belkibir dahaki sefere.","Kraken,keşif gemimizi yakaladı ve kaşiflerkaçamadı." olabilir."

   diyen var.

   "Başarı oranı ve Başarısızlık oranı,yolculuğunuzunluğuyla birlikte artmalıdır. Çünkü daha uzun bir keşifte,gemi daha dauzaklaşıyor. Ama,bu detay mutlaka tekrar tartışılmalı ve daha kesin olarak elealınmalıdır."

   diyen var.

   "Eğer birçok öneri zaten böyle gönderilirse elbette harika olurdu. Ama kendi deneyimlerimden söyleyebilirim. Böyle bir duruma ulaşmak için bu da biraz çaba ve zaman alır. Herkes hemen her şeyi hesaba katamaz. Bu yüzden elbette sevindim. Bir öneri bizimki gibi hazırlanırsa,zaten memnunum. Fonksiyon kabaca sunulduğunda,özelliğin yararı ve tasarımı sunulduğunda daha sonra diğer oyuncularla birlikte ne yapılacağına bakılır. Bu bana da kulağa hoş geliyor. Her şeyden önce,büyük oyuncular bile tüm şehirlerine en üst düzey bir Keşif Mağarası'nı "şimdi" inşa etmezler. Buradaki fikrin nedeni,her zaman her şeyi derhal vermek değildi. Özellikle yeni sunucularda biraz şansa sahip oyuncular,birdenbire aşırı güçlü birliklere sahip olur ve çevrelerine hakim olurlar. Sonra şu sorular ortaya çıkıyor. "Daha büyük birimlere ne kadar hızlı ulaşılamaz?" ve "Aslında ne kadar büyük faydası olurdu?". Önerinizi ilginç buluyorum. Ancak,birimleri değerlendirmenin bir yolu bulunmalı. Sonra da dağıtımla ilgili mevcut fikir de uygulanabilir. İnşa maliyetleri veya bakım olabilir. Bunu bir frekans dağılımıyla yapmazdım. Ama formülüm 0-10 arasında rastgele bir faktör sağlıyor. Bunu hesaptaki vatandaş sayısıyla çarpın. Hala gemiyi saf olan bir faktör olarak çekin. (Balıkçı Teknesi=1/Yelkenli=1.5/Karavela=2). Tüm şehirlerdeki vatandaş sayısının %10'undan azı mümkün değildir. Minimum bir kar var. Sonuç olarak,daha küçük oyuncuların otomatik olarak daha küçük karları olacaktır. Ama bazen "büyük yakalamak" mümkündür. Bahsettiğin 30k-50k arası değerler,özellikle büyük hesaplar için sadece 1 saatlik üretimdir. Bence yatırım yapmak için biraz teşvik eksikliği var. Bu nedenle,burada oldukça geniş çapta kar elde edebilirsiniz. Bu da gerçekten büyük olabilir.

   Yaklaşımım için örnek aralıklar:
   1 x Belediye Binası (Seviye 1),Araştırma yok,Balıkçı Teknesi=Kar:6-600 Hammadde.
   6 x Belediye Binası (Seviye 18),Gelecek Araştırması yok,Yelkenli=Kar:995-198920 Hammadde.
   8 x Belediye Binası (Seviye 25),Gelecek Araştırması (Seviye 5),Yelkenli=Kar:2177-326550 Hammadde.
   10 x Belediye Binası (Seviye 30),Gelecek Araştırması (Seviye 10),Karavela=Kar:3601-720200 Hammadde.
   12 x Belediye Binası (Seviye 40),Gelecek Araştırması (Seviye 25),Karavela=Kar:6803-1360520 Hammadde.

   Diğer önerilere/daha küçük değerlere açık olduğum için de mutluyum. Ancak 30k-50k arasını düşük buluyorum,özellikle de tüm keşif gezilerinin sadece %3.5-14.2'si kaynakları kar olarak dağıtacaktır (Geminin türü ve kaşif sayısına göre). 24 saatlik süreyi uzun buldum. Çünkü bir oyuncu genellikle tam olarak 24 saat sonra tekrar oyunda olmuyor. Bu nedenle 20 saat daha iyi olur. O zaman biraz daha erken gelebileceğinden beklemek zorunda kalmazsın. Aralıklar için herhangi bir öneri var mı? Yani X ve Y saatleri arasında bir keşif gezisi ayarlanabilir mi? Belki de kaşiflerin,malzemeleri boşaltması ve onarımlar için 2 sefer arasında bir mola vermesi gerekir."

   diyen var.

   "Binanın araştırması bence Yunan Ateşi'nin arkasındaolmalı. O zaman denizin ana cephe hattında iyi gemiler var. Kuş Uçuşu'na kadarsonraya bırakmaya gerek yok. O zaman adil koşullar oluşur. Çünkü her şeyiyenebilirsin. Harika fikir olabilir."

   diyen var.

   "Süper öneri. Tamam. Bu teklifin harika olduğunudüşünüyorum. Çünkü bu yeni bir çeşitliliği başka bir ek eylem olarak tekraroyuna getiriyor. Diğer her şey çalışırken yapabilirsin. Korsan gibi kötüyekullanma tehlikesi de kapsam dışı. Yani gerçekten harika ve iyi düşünülmüş.Öneriyi kim geliştirdiyse ona şapka çıkartıyorum. Çok zaman ve iş gerekiyor. Yaniyine burada söyleyebilirim. Bütün bu akıllılar,oyunu yıllardır ölü ilan etmekisteyenler. Sadece önemsiz bir azınlığı temsil ediyorlar. Gerçekte,çoğu kişihala oyunun tadını çıkarıyor. Bu anlamda,bu özelliği tanıtmaktan çok memnunolurum."

   diyen var.

   "Bununla ilgilenirdim. Bu özellik ne zaman gelir? Busadece bir fikir mi veya daha gelişmiş ve planlanmış uygulama mı? Çünkü fikirkesinlikle mükemmel! Kesinlikle oyuna yeni ivme getirecek. Çok eğlenceli! Benceher şey iyi düşünülmüş. Yine de bir çok şikayet olsa bile (zaten biliyorsun,neolursa olsun her şeyden önce mızmızlanmak olur) kesinlikle buna hazırım! Harikafikir!"

   diyen var.

   ""Kuş Uçuşu" için hala biraz daha fazla olur.En azından "Yunan Ateşi"nin nerdeyse 7 katına eşit. Ama bunu dahafazla geriye koyamam. Bunu düşünmek zorunda kalabilirsin. Sadece 2'sini dekarıştırmayın. Küçük gemiler için daha az birim ama başlangıçta daha farklıtürlerde. Daha sonra sadece Topçu ve Balon eklenebilir. Bu konuda görüşler nelerdir?"

   diyen var.

   "Harika bir özellik olurdu! Her gün bir keşif turunaçıkmak harika olur. Özellikle de tamamen farklı ödüller varsa.Birimler,altın,kaynaklar ve Ambrosia. Herkes için bir şey var. Photoshop'la birşeyler kabaca birleştirilerek nasıl görüneceğine bakılabilir."

   diyen var.

   "Her şeyi böyle hayal ettim. Bir dahaki sefereumutsuzca denerim. Tahmin ettiğim gibi size soracağım. Diğer şeyleri düşündünüzmü? Çünkü hayatta pek iyi değilim. Balıkçı Teknesi ile her türlü birimialabilirseniz belki de mantıklı olur. Bu noktada birimleri ciddi şekildesınırlayabilirsiniz. Ancak,eğer bir acemi oyuncu bile daha önce böyle tümbirimleri görürse oldukça iyi olabilir. Çünkü bir yandan bunu bir keredeneyebilir. Öte yandan,acemi oyuncu zaten biliyor. Bu İkariam daha sonra savaşteknolojisi açısından çok heyecan verici olabilir. Birimler buna göre sınırlıysaben öyle düşünüyorum. Eğer bunu alırsa bir acemi oyuncunun sonradan oyunabaşlayanlar üzerinde çok fazla avantajı yoktur. Ama keşif gezilerinde birşekilde küçük bir avantaja sahip olmalı. Aksi taktirde buna değmez."

   diyen var.

   "Bu bina 1 şehirde mi yoksa her şehirde mi olacak? Eğerher şehirde olacaksa (Korsan Hisarı gibi) aynı anda 1 işlem mi yoksa (mesela 8şehrim var) 8 işlem yapmak mümkün mü? Gelecek Araştırması (Seviye 25) veBelediye Binası Seviye 40 detayını çok yüksek buldum. Oyuncular hazır olduğunda,kaynaklarartık çok önemli değil. Bunun dışında,yeniden sadece Ambrosia'lı oyuncularyararlanacaktır. Bu arada,kaşifler Araştırma Puanı da bulursa bunu desteklerim."

   diyen var.

   "Binayı her şehirde inşa edilebilir olarak düşündük.Mantıklı olması için aynı zamanda gereklidir. Aynı anda her şehirde keşifgerçekleşebilir. Ama bunun nasıl açıklamasını yaparız? Kaşifler,araştırma mıöğrendi? Çünkü vatandaşlar ve birimlerden farklı olarak,ıssız bir adada mahsurkalamazlar. Böylece onları gemiye alıp götürebilirsin. Araştırma Puanı,taşınabilecekbir nesne değil."

   diyen var.

   ""Kaşiflerimiz geçmiş kültürlerin eskiparşömenlerine rastladı. Dahil edilen teknikler bilimde ilerlememize yardımcıolur. X adet Araştırma Puanı eklendi.". Araştırma Puanı'nı da harikabuluyorum. Hammaddelerin kötü olduğunu düşünmüyorum ama bence herkes farklıgörüyor."

   diyen var.

   "Şimdi ilk önce bu içeriği tamamen mahvetmeme rağmeniçerik hakkında düşüncemi vermek istiyorum. Ama bu içeriğe genel bir eleştiriolarak bakmayın. Her şeyi gerçekleştirme olasılığı açısından şirketten daha çokgörüyorum. Bunun için,burada tüm coşkusuyla konu belirginleştirilmeli.

   Navigasyon Fonksiyonları

   Dünya Haritası'nda keşif gezisi başlatmayı oyun koşullarıiçin biraz karmaşık buluyorum. Şirket tarafından programlama tekniğinin buşekilde gerçekleştirilebilir olmasına ben de inanmıyorum. Bu öneri aynı zamandaoyunun genel şehir bağlantılı navigasyonunun bir kısmıyla da çelişiyor. Bütünnavigasyon prensibini tutarsız yapar. Doğrudan Keşif Mağarası'nda süreliturlardan birini seçmek (Korsan Hisarı'nda olduğu gibi) daha olasıdır.Yaklaşımın yanlış olduğunu sanmıyorum. Sadece Dünya Haritası hakkında her şeygereksiz yere karmaşık olurdu.

   Hikaye

   Bu binayı yükseltilebilir bir bina olarak düşünmeyin. GünlükGörevler'in yeri gibi düşünün. Orada neyi geliştirmek istiyorsun? Mağaranıntavan yüksekliğini 1 metre daha büyütmek veya ek bir dağ mı? Ben de 32 kaşif vefarklı gemi türlerinden vazgeçiyorum. Bir şekilde her şey benim zevkim içinabartılı. Oyuncuları aptal bina güncellemeleriyle sıkmak yerine bütün öneriyikorsanlık konusuna daha çok benzetip keşif gemisine odaklanırdım. Belirli birBelediye Binası seviyesinde (veya vatandaş sayısında) mağara şehre dahiledilecek. En azından yeni oyuncular,başlangıçta özelliği görmemelidir. Belki1000 vatandaş,bence iyi. İlk başta sadece başkentte olsun. Orada yaşayan 32kaşif de yok. Sadece "Harap bir mürettebat ekibinin keşif gemisi bozuldu.Şehrinizde mahsur kaldılar ve bu nedenle mağaraya yerleşip gemilerini tamiretmek için yardımınıza ihtiyaçları var." Kabaca hikaye bu. Daha sonrada,gemi tamir edildikten sonra mürettebatı başka bir şehre yollamayı isteğebağlı sunabilir. Gelecekteki yağma oraya iner. Ama en azından sadece bir kezvar olmalıdır. Yani sadece bir kez çalıştırılabilir olmalı. Bir şekilde aynıanda 12 keşif turu çok iyi bir şey olurdu.

   Keşif Turları ve Masrafları

   Neyse,bina aktif olduktan sonra buna ilk kez tıklayalım. Birpencerede bize iletilir. Gemi tamir edilene kadar hiçbir yolculukgerçekleşemez. Bu daha sonra odun (veya Ambrosia) ile tamir edilebilir. İlkmiktar da şehrin büyüklüğüne bağlı olarak yapılabilir. Küçük oyuncular,büyükoyunculara göre daha az odun harcar. Onarımdan sonra (odun miktarına bağlıolarak) eski denizciler bize keşif hizmetlerini sunar. Korsanlığa benzerşekilde,farklı uzunluklarda turlar da yapabilirsiniz. Başlangıçta,sadece kısaturlar (1 saat/2 saat/4 saat). Tur uzunluğuna bağlı olarak her tur,mürettebatiçin belirli miktarda altın ve/veya şarap maliyeti olsun. Çok fazla olmasıgerekmiyor. Korsanlığın altını gibi. Keşif gemisi sonra turunu yapar. Süreninsonunda geri döner. Kaşifler hiç olmadığından matematik yapacak bir durum dayok. Tur uzunluğu,yağmanın kalitesini ve potansiyel miktarını belirler. Kısatur,daha az miktarda yağma demektir ve değerli bir şey bulma olasılığını(Ambrosia gibi) azaltır. Yine de bu önerim üzerine değişiklik mümkündür. Amaeli boş dönülen keşifler istemem. Oyuncunun moral bozukluğu yaşaması yerine1000 odun kazanması daha iyi. Küçük bile olsa her zaman bir şey keşfedilmeli.

   Hasar ve Tamir

   Ceza olarak,gemi hasar alsa daha iyi olur. Uzun turlardageminin hasar alma olasılığı artar. Gelen mesaj "Bir hazinekeşfettik,aşağıdakiler yağmalandı." yerine "Ne yazık ki,gemimiz gezisırasında bir resife çarptı/bir deniz canavarının saldırısına uğradı/düşman korsanlartarafından saldırıya uğradı ve tamire ihtiyacı var." olabilir. Gemininhasar oranı (mesela %70) yükseldiğinde gemi,odun (veya Ambrosia) ile tamiredilmedikçe keşif turuna çıkamaz. Tamir süresi Ambrosia ile kısalabilir.

   Yükseltmeler

   Bütün fikri biraz daha ilgi çekici yapmak için yükseltmelerde var. Binayı yükseltmek yerine keşif gemisini odun ve altınla (veya Ambrosiaile) çeşitli ekstralar ekliyoruz.
   Kiler:Kademeli olarak yükseltilebilir olmalıdır. Potansiyelolarak taşınabilir yağma miktarını etkiler. Mesela her seviye +1000 kiler alanı(max. 50 seviye).
   Menzil:Farklı yelken veya diğer türler (meselabuhar,tek/çift kanatlı kürek vb.) ile 2 saatten 24 saate kadar daha uzun turlaryapın.
   Zırh:Geminin hasarını azaltır (Denizcanavarlarına,korsanlara karşı).
   Top:Deniz canavarları ve korsanları yenin ve hasar almariskini azaltın. Aynı zamanda korsanları da yağmalamanızı sağlar.
   Eklemeler:Değerli bir şey bulmada başarıyı arttırın (meselagözcü yeri,derinlik ölçer,gece feneri). Ama bunlar hasarı tamir ederken ekmasraf çıkarır.

   Yağma

   Yağma miktarını abartılı buluyorum. Tek bir gemi için1360520'ye kadar kaynak çok fazla. Bu 2721 ticaret gemisiyle aynı şey. Eğersadece 50k'yı yakalarsan büyük oyuncular için ufak tefek bir şey. Her günmilyonlarca kaynak istersen oyun kesinlikle bunun üzerine gitmez. Kendinizidaha fazla Günlük Görevler'e yönlendirmek zorunda kalacağınızdan oyun günlükharcamaya hazırdır. Belki günde 24k-36k kaynak olabilir. Gerçekten Ambrosiakarşılığında tüm oyunculara tonlarca kaynak verecekler mi? Eğer yeterinceoyuncu gemi güncelleme/tamir etme işlemine Ambrosia harcarsa sadece minimumseviyede kendisi için dengeli olur.

   Mesela eğer Kiler 50 seviye olursa tur başına max. 50kkaynak vardır. Bu yüzden kısa turlarda genellikle sadece 1k-3k kaynak olsun.Abartıya gerek yok. Bu yüzden istekli bir oyuncu,kısa turlarla günde belkisadece 1500 altın öderken 10k-30k kazanır. Şansıyla belki 24 saat turda tam 50kile veya Ambrosia ile geri döner. Hiç bir şeyden daha iyi. Her zaman bu kadaraçgözlü olmayın. Kısa turlar yapmak uzun turdan daha iyi başarı olur. Onlaraekstra ödül vermemeli. Korsanlıkta,uzun tur yerine aynı sürede kısa tur dahafazla puan veriyor. Farklı olmamalı. Birçok farklı keşif turu başlatanlar dabuna göre ödüllendirilmeli. Ancak düşünmelisiniz. Kısa turlar aslında dahafazla kaynak getiriyor. Uzun turlarda biraz Ambrosia veya Araştırma Puanı iledönmek daha olası olsun. Mesela,1-2-4 saatlik turlarda vermesin. Ama 24 saatturda bile kötü şans olabilir ve sadece 1000 malzeme ile geri gelebilir. Busadece şans oyunu. Ama oyuncuların morali bozulmasın diye eli boş dönmekolmamalı. Başka keşfedilecek bir şey olup olmadığını tartışabiliriz.Mesela,fazladan bir orduya sahip olmak istemem. İhtiyacınız olmayan,gereksizbir maliyet faktörüdür. Savaşmak için isteyen,kışlada yapar veya karaborsadanalır. Kaşif detayını zaten yok saymıştım. Vatandaşlara da ihtiyacınız yok. Amaşakasına gemi batığı bulunabilir. Başarılar ve rozetler genellikle10-100-500-1000-3000 keşif turu için yapabileceğiniz veya farklı gemiyükseltmeleri için alabileceğiniz bağımsız bir şeydir. Nadir durumlarda korsanpuanı yakalanabilir,sadece minimum seviyede olsun. Genel olarak kaynak veyaaltın ile geri gelmeli. Bilim adamlarımızın bilgisini genişleten eski el yazmalarıbularak Araştırma Puanı bulmak mümkündür. Diğer görsel detaylarıgerçekleştirmek zor. Ama önerilerimden sonra diğer şeyler artık o kadar alakalıdeğil. Bir gemi var ve kaşifler yok."

   diyen var.

   "Önerin bana daha çok "Solo Korsanlık" gibigeliyor. Her şeyi korsanlıkla kıyaslamışsın. Ama belki de bir kere bu kavramdanuzaklaşmalısın. Bu,her şeyin ölçüsü değil. Haritada gezinmek oldukça zahmetli.Bunu itiraf etmeliyim. Ama şahsen benim için yeni ve çok ilginç bir şey olurdu.Şimdi teknik fizibiliteyi çıkardım. Bununla birlikte ne kadar fazla çaba sarfettiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Mağarayı bir bina olarak bırakıyorum. Dahaiyi donanımlı olur. Teknenin demirlediği liman genişler ve etrafında şarapfıçıları veya daha pahalı şeyler daha fazla olur. Her şeyi korsanlıktan ayırmakbenim için işleri daha ilginç yapardı. Zaten öyle bir şey varken nedenkorsanlığa benzetiyoruz? Bununla birlikte,mağara sayısını belki 4'e düşürürüm.Böylece bir noktada kolay olmaz. Elbette,gemiyi yükseltme ihtimalini ilginçbuluyorum. Bu,her şeyi biraz daha fazla bireysel yapar. Sorun şu ki,2 ay sonratüm yükseltmeler yapılmış olur. Belki uzmanlaşmak zorunda kalırsan iyi olur.Mesela,hazinelerin kalitesini veya miktarını yükseltmek. Ama bu olmak zorundadeğil. Yağmayı iyi buldum. Tabi eğer,her 2. turda size 1 milyon kaynak verirsebu biraz fazla olur."

   diyen var.

   "Diğer kavramın,bir şeyler alabileceğiniz "YalnızCasusluk" olacağını da söyleyebilirim. Neden bir keşfe 32 casusgöndermiyorsun? Görevleri için asla bir gemi kullanmadılar. Dünya haritasında herhangibir deniz alanına tıklayın ve gemi oraya gitsin veya belirli süre bir turaçıksın. Büyük bir fark yaratmıyor. Her ikisinde de gemi belirli bir sürekullanmakta ve bir şey bulursan "şans" karar verir. Sonuçta,dünyaharitasında bu sadece uğraştırıcı bir tıklama. Gerçek bir yararı olmaz. Buoyunda hiç bina seviyesi yükseldikçe görüntüsü değişen bina yok. Korsanlıklahiç ilgisi yok mu? Sadece yolculuk süresini karşılaştırıp birkaç kısa tur,uzunbir turdan daha fazla kaynak getirsin derim. Böylece aktif oynayanlarödüllendirilir. Uzun turlar buna karşılık olmalı ama koşullar altında dahadeğerli yağma (Ambrosia,Araştırma Puanı) getirmelidir. Ancak gemiye zarar vermeriskini de arttırır. 3 gemi türü yerine gerçek bir kaşif gemisi istedim.Mağaraya anlamsızca kaynak harcamak yerine oyunla ilgili bir şey olmadan gemiyeyükseltme yapabilirsiniz. Kaşifler olmayınca mağara geliştirmeye ihtiyaçyoktur. Dürüst olmak gerekirse,kim hala bina geliştirmekten hoşlanıyor? Gemiyükseltmeyle oyunda yeni bir şey olur ve keşiflerin sonucu üzerinde etkilidir.Yükseltmelerin ne kadar hızlı yapıldığı tabi ki maliyete bağlı. Ayrıcayükseltmek için sonsuz odun yok ve gemileri onarmalı. Tüm onarımlar veyükseltmeler de inşaat süresine dahil olunca hiç kimse 2 ay içinde hazır olmayacak.Daha çok 1 yıl. Mağara,32 seviye düşünüldü. Gemi,eğer istersen 100 seviyekolayca olabilir. Dediğim gibi,oyun açısından bu Günlük Görevler'in maksimumkaynak miktarına dayalı olabilir."

   diyen var.

   "Navigasyon konusunda kesinlikle haklısınız. Dünyaharitasına bakıp hangi kaşif gemimi nereye göndereceğimi düşünmeyi şahsen dahagüzel buluyorum. Belki şöyle olur. Belirli alanlarda daha fazla keşifyapılabilir. O zaman kendine gemilerini en iyi nereye göndereceğin alanı bulmangerekir. Yine de,dünya haritasındaki navigasyonda alanı daha da yakındankeşfetmeniz için en az bir yol olmalı. Bu,özellikle düşünmek istediğim küçükoyuncular için çok değerli olabilir. İstihbarat Merkezi veya Taverna'da negeliştiriyorsun? Dış görüntüsü değişen bir bina yok. Bina seviyesini göstersindiye görüntüsünün değişmesi için bir sebep göremiyorum. Korsanlık bence,halaoyunun en büyük kötülüklerinden biri. Özellikle binlerce multiye bakarsanız.Şimdi de bir "Yalnız korsanlık" tanıtmak,her şeyi daha kötü yapar.Oyunda yan oyun olarak korsanlık var. Yine oyunda yan oyun bence gerçektengerekli değil. Bu bina önerisiyle elde etmek istediğim şey kesinlikle bu değil.Ama tam olarak bu oyunun başları genellikle sıkıcı. Oyunun başına biraz dahaheyecan katması için bu bina oyunun başlarında oldukça hızlı bir şekilde mevcutolmalıdır. Eğer bu gerçekten doğru başlayacaksa onu bile tercih ederim. Bununlabirlikte,tasarlanmış araştırmayı kasıtlı olarak biraz daha ileriye taşıdık.Yani her şey multi için daha az ilginç. Aynı anda 12 keşif turu kulağa çokfazla geliyor. Bu çok doğru. Belki her şehirden keşif turu yapılabilir olsunama aynı anda 3-4 keşif turuyla sınırlansın. Örneğin bina inşa halindedeğilken. Önerini pek çok kez okudum. Bu işler Ambrosia ile gerçekleşir. BinayıAmbrosia olmadan kullanmak bence biraz zor olur. Demek istediğim eğer binadakullanabileceğin herhangi bir Ambrosia isteyen özellik varsa tamam ve gerekli.Bu farklı değil. Sonuçta,oyun da tümüyle kazanmak zorunda. Ama bina,sadeceAmbrosia ile mi kullanılacak? Yani oyuncuların yarısından fazlasını dışarıdabırakıyorsun ve kesinlikle yeni bir şey istiyorsun. Zaten böyle bir bina var.Bir kez daha Korsan Hisarı,gerçekten de herhangi bir şekilde sıkıcıdır.Özellikle de bunun yanında olduğu için. Ama eğer her zaman bir şey keşfedersenbütün heyecan çok düşük olur. Bunu kesinlikle düşünebilirsiniz.Bu,başarısızlığı veya başarıyı biraz daha düşürüyor. Ama her zaman bir şey mialıyorsun? Eğer turun sonunda her zaman bir şey alacağımı bilirsem sonra bubeni sıkar. Hiçbir zorluk yok. Biraz şansa ihtiyacım yok. Heyecan nerede? Keşifgemisinin yükseltmelerini oldukça ilginç bir fikir buluyorum. Belki hala biryere kurulabilirler. O zaman belki farklı gemi türlerini yükseltebildiğimizMucit Atölyesi gibi bir binada yer alsın. Belki de sadece sonuncusu. Böylece32. seviyeden sonra hala yapacak bir şeyiniz var. Bu kesinlikle doğrudur. Amabu yüksek miktarlar,bireysel aşırı şans durumu olmalıdır. Yani birkaç haftadabir. Ben öyle düşünüyorum. Çok şans var. Oyunun o kadar çok para ödemeyeistekli olacağını bu noktada göremiyorum. Çünkü korsanlık esnasında çok dahabüyük miktarlarda dağıtılacağını sık sık konuşuyorsunuz. Bu kesinlikle olasıbir görünümdür. Ancak diğeri olurdu. Her türlü asker,özellikle küçük oyunculariçin çok ilginç olabilir. Oyunu böyle öğreniyorsun ve savaş sistemini bilirsin.Bu şekilde 100 birim,büyük oyuncuları gerçekten acıtmaz. Eğer onlarıistemiyorsan veya reddediyorsan o zaman birimleri satarsın. Bence AraştırmaPuanı detayı iyi bir fikir. Elbette bu da bulunabilir şeylerin listesine dahiledilebilir. Yani sadece değişiklik önerisi yaptım. Aslında mümkün olan en iyianlaşmaya varmak ve bunu birlikte geliştirmek için birlikte çalışmalıyız."

   diyen var.

   "Özellikle farklı şekillerde değerli olan alanlar varsa1-2-4 saat sisteminin dünya haritası sisteminden çok daha savunmasız olduğubaşka bir nokta olurdu. Korsanlık için metne bakarsanız hisara tıklamanız,turseçmeniz,süreyi beklemeniz ve her şeyi tekrar etmeniz gerekir. Dünya haritasıve oyunun algoritması,değerli alanların nerede olduğunu bilmelidir. Oyunalgoritmasının yeniden başlatılmasını beklemek,doğrudan belirtilmedi. Ancakhesaplamak zorundasınız. Ben de şöyle diyorum. Belki 5 ada civarında minimumtur süresini belirleyip birçok kısa turdan yararlanmayı önlemeli. Soracağımsorular ise Posedion Tapınağı'nın ve Deniz Haritası Arşivi binasının kaşifgemisi üzerinde etkisi olup olmadığıdır."

   diyen var.

   "Bir oyuncunun alabileceği teorik olarak maksimum hammadde miktarına açık bir örnek. Tüm şehirlerde vatandaşların toplam sayısına dayanarak gerçek miktar,bir formül kullanılarak hesaplanır. Buna göre elbette daha küçük bir oyuncu da daha az miktarda kaynak alır. Ama bundan daha fazlası çıkamadı. O zaman lütfen Ogame'de oyunun gerçekleştirdiği keşiflere bir göz atın. Elbette bu öneriyle aynı değiller. Bana göre oradaki keşif özelliği,bundan çok daha karmaşık.

   owiki.de/index.php/Expedition

   Gerçekleşme olasılığı yüksek olan değerlendirilebilir. Benim açımdan örneğin ilginç bir şey fark ettim. Önerinin son kısmı verilmiş değil. Çünkü ben de büyük keşiflere sahip olmak isterim. Ama eğer eli boş dönecek kadar şanssızsam veya sadece bir "teselli" bulursam olmaz. "Ben her zaman sadece günlük düğmeye tıklıyorum." demek,doğrusu sizi aktif yapmaz. Oyuncuları (korsanlıkta olduğu gibi) hileye teşvik eder. Ben hayır derim. Çünkü eğer koordinatları tam olarak bilmiyorsanız bir şey bulmak için veya kısmen dünya haritası üzerinde gezinmek için en azından ada haritasına geçmek zorundasınız. Programlamanın uygulanması da oldukça kolay olabilir. Çünkü dünya haritasındaki adalar bağlantılardan başka bir şey değildir. Eğer örneğin okyanus olan bölgeleri de balinalarla ve yunuslarla bağlarsanız orada başka bir görünüm getirtiyor olursunuz. Böylelikle temel navigasyonu zaten oluşturmuş olursun. O halde tabii ki eksik olan şey (ama her zaman da eksik olan şey) diğer görünümdür. Oyuncular için öneri kesinlikle ilginç olurdu. Çünkü keşfedilecek bir şey var. Şimdiye kadar seyahat süreleri koordinatlar üzerinden kendini yaptırıyordu ve hızı hesaplıyordu. Böylece bireysel oyuncuların büyük avantajları yoktur. Çünkü haritanın kenarında duruyorlar ve böylece ortadaki bir oyuncuya göre 2 kat daha uzun seyahat yapacaklar. Bina geliştirmek için oyunu oynayan oyuncular da var. Özellikle ek önerilerde gördüğüm maliyet gelişimi,ayrıca multi kullanımını daha da kısıtlamıştır. Çünkü kaynakların miktarı hesap boyutuna çok bağlıdır. Böylece küçük bir hesaptan büyük bir hesap gerçekten yararlanamaz. Bu,özelliği benim için sıkıcı yapıyor. Belirsizlik faktörüne sahip olmak istiyorum. Her şeyden önce eğer ben aynı anda 12 keşif turu yapacaksam şimdiki önerinin en iyi halinde aşağı yukarı 6 tur eli boş dönmeli,1 tur hasara uğramalı. Ama ben her zaman 5 turla biraz başarıya sahip olmalıyım. Yağma aralığı kasten böyle seçilir. Maksimum değer,daha büyük bir oyuncunun yaklaşık bir günlük üretimidir. Mesela 10m'luk bir hesap için 50k kaynak,sadece bir madenin günlük üretimidir. Bunun için ben inaktif yağmalamam. Açıklama burada.

   board.de.ikariam.gameforge.com/index.php/Attachment/16884/

   Değer biraz fazla büyük olabilir. Zaten birkaç kez yapılmıştır. Kaynak için en son öneride Ogame'deki sistemi aldım. 3 farklı hazine boyutu var. %70 küçük,%25 orta ve %5 büyük çıkacak şekilde planladım. Ayrıca araştırma noktaları ekledim. Buna göre dağılım da biraz değişti. Şimdi olasılıklar en iyi durumdan başlayarak aşağıdaki gibi olacaktır. Yani seviye 40 olan 12 şehir,Gelecek Araştırmaları (Seviye 25) ve Keşif Gemisi olarak Karavela sahibi birine göre.

   Küçük kaynak kazancı (6803-272104 kaynak):Gerçekleşme olasılığı %7.6'dır.
   Orta kaynak kazancı (272104-544208 kaynak):Gerçekleşme olasılığı %2.3'tür.
   Büyük kaynak kazancı (544208-1360520 kaynak):Gerçekleşme olasılığı %0.2'dir.

   Bu demek oluyor ki aynı anda 12 turla bile (oyuncunun her gün oyunda gemilerin gidip gelmesini bekleyecek kadar duracağını varsayarsak) her oyuncu 1.5 ayda büyük,1 haftada 2 orta ve 6 küçük hazine bulur. Hazinelerin büyüklük aralıkları ise oyunların şans faktörü olduğu için kesin değildir. Benzer şekilde,altın dağılımı buna göre ayarlanabilir. Altının değeri,kaynağın değerinin 3 katı olduğundan burada sarsıcı bir şey gerçekleşir. Burada eksik olan şey,yolculuk süresinin olasılıklara dahil edilmesi veya değerli bölgelerin yaratılması/tanımlanması olacaktır. Birçok farklı kazanç onu ilginç kılıyor. Çünkü ne elde ettiğini asla bilemezsin. Daha az farklı kazançlar olması daha sıkıcı olur. Korsanlıkta kim tıklamayı ilginç buluyor? İlginç olan,oyuncuların en çok kabul etmediği korsanlık. Çünkü genellikle bilmiyorsun. Sonuç olarak,böyle bir kavram sınırlı olacaktır (daha doğrusu küçük). Daha aktif oyuna teşvik için az oyuncu kazandırır. Çünkü buna değmez. Şimdi burada bunlar düşünülmedi. Aksi taktirde bu özelliklerle yolculuk sayısı önemli ölçüde artırılabilir."

   diyen var.

   "PHP ile tekrar bir şey programlamak istedim. Eğer şuanki düzenlemeyi biraz test etmek isterseniz bunu buradan yapabilirsiniz.

   ikascripts.de/entdeckerhoehle/index.php

   Burada hala seyahat süresinin/hedef bölgenin olası biretkisi vardır. Değerleri burada maksimum olarak ayarlarsanız bu durumda dahakısa seyahat süreleri/verimsiz alanlar tamamen daha az kazanç sağlar. Mevcutyapılandırma,1 yıl boyunca şehir başına bir yolculuk için simüle eder. Yani busimülasyondaki toplam değer,12 şehir ve maksimum nüfusla bir oyuncunun 1 yılboyunca aldığı değerdir. Ortalama oyuncu için değerler hala birazaşağıda."

   diyen var.

   "4m'luk bir hesabımla kendime baktım. Yılda 94m altınatamam. 42m kaynak,bir yılda yağma miktarı ama maden katkısı olmadan. Günde 110kkaynak,hesabım için harika. Bazıları bunun çok fazla olacağını söylüyor. 3maraştırma puanı,bence iyi bir ölçü. 310 Ambrosia süper. Beni de çok daha azmutlu eder ama tabii ki de hayır demem. 11k vatandaş,çok güzel. 141kasker,bence çok fazla. 40k gemi,donanmamda biraz fazla. Sonra birkaç rozet vebaşarılar. Genel olarak harika buldum. Umarım belgeyi doğru kullanmışımdır."

   diyen var.

   "Hayattaki en önemli şey post kasmak değildir.
   Bunu yapabilen bir ekibe sahip olmaktır."
   Nöbetçi Team


   @FlemaN:Audi iyi post kasıyorsun dostum yörükte sana bakıp ders alsın :)
   @Exia:helal olsun tebrikler :)
  • Chriger wrote:

   Merhabalar,

   Üzerinden 2 saat geçmeden ard arda artniyetli bir şekilde mesaj atmanız forum kuralları gereğince yasaktır, devam niteliğinde post atmanız ilgili kural gereğince yaptırımla sonuçlanacaktır.
   2 dk değil miydi o? Merak etmeyin,zaten yorumların sonuna geldik. Söz şimdi Türkiye forumunda. :D

   "Herkese merhaba. Başlangıçta söylediğim gibi bencefikir çok iyi! Ancak arkadaşlar,öneri için şirketin muhtemelen uygulamayacağınaişaret etmişler. Çünkü önerinin pahalı olduğunu düşündüler ve bunun yerine bize basitleştirilmiş birversiyon önerdiler. Bunun yanlış olduğunu söylemeliyim. Kullanıcılar tarafındanyapılan sayısız öneri var. Şirket bunu uygulama konusunda ne düşünüyor veözellikle ne zaman? "Bir yayıncı/geliştirici,kullanıcıların önerdikleriher şeyi uygulamalıdır." hatasına düşmüş görünüyorsun. Aslında kullanıcıtopluluğundan özelliklerini elde etmek,sektörde tamamen nadirdir. Burada küçükbir şey,küçücük bir şey,evet. Ancak büyük özellikler genellikle asla kullanıcıtopluluğundan ve her zaman oyun tasarımından çıkmaz. Çünkü biz,minikönerilerimizde bile biraz uçuğuz. Bu popüler olmayan bir ifade olabilir amaoyunun nereye gideceğini ve hangi gelişimi alacağını yayıncı/geliştiricibelirler. İngilizlerin dediği gibi,daha iyi veya daha kötüsü için. Buradayanlış anlaşılmak istemiyorum. Ama gerçekler açık bir dilde konuşuyor. Şahsenfikrin çok iyi olduğunu düşünüyorum! Ancak benden,önce seçim yapmamı isterlersehiçbir şey elde etmediğim basitleştirilmiş bir versiyon alırım. Çünkü dediklerigibi:"Eldeki serçeler,çatıdaki güvercinden daha iyi.""

   diyen var.

   "Bunu şöyle söyleyeceğim. Önerimi şirketinuygulayabileceği şeye uyarlamam için hiçbir sebep göremiyorum.Şirket,prototiplerimde gördüklerinizden çok daha karmaşık özellikler uygulamıştır.Bu da bir uygulama çabasıdır. Arkadaşlar,çok karmaşık buldu. Şirket,uyguladıklarışeyi seçer. Bu doğru. Ve evet,bu genel konsepte uymalıdır. Ama şirket,biroyuncudan öneri gördüğünde ve çok kapsamlı olduğunu düşündüğünde onu her zamankısaltabilir. Ama başlangıçta öngörülebilir olan,hileyi destekleyen,küçükoyuncuları dışlayan bir öneride bulunmak zorunda değilim. Şirketin hala bazıdeğerleri ayarladığını varsayıyorum. Ama eğer arkadaşın önerisiyle gelirsem veşirket öneriyi kısaltırsa,o zaman neyim var? Doğru olan şey,daha küçük bir şey.Bunun için şirketin söylüyor olacağı şeyi fazla düşünmeyin. Evet,şirketin bununiçin görüşünün ne olduğunu kimse bilmiyor. Ama daha iyisi ne istediğimi yazmak.Ben kesinlikle hala daha hile kullanmaya değer özellikler istemiyorum. Dediğimgibi,şirket hala kısaltabilir. Arkadaşın önerisinin belki asıl öneriden biledaha iyi öneriye uymadığını kim diyor? Doğru,hiç kimse. Elbette ben de bununiçin isteyeceğim. Burada şimdi esas tartışma başlatmak yok. Bunu şirket yaparveya yapmaz. Sadece şirket bunu biliyor. Diğer her şey spekülasyon.Sevilmeyen/iyileştirilemeyen öğeler. Ondan dolayı değiştirilen karar,sadeceşirkete bırakılır. Pahalı veya değil. Herkesin buna yorum yapmasına izinverilir. Ama arkadaşların önerilerini de hesap etmeli. Eğer temel ifade"Önerdiğin şey iyi değil. Buradaki önerim çok daha iyi." ise."

   diyen var.

   Öneri iyiymiş,ben bunları kendi konularında ziyaret edip konuyu hortlatayım derseniz

   board.de.ikariam.gameforge.com…ckerh%C3%B6hle/?pageNo=1&

   Yeni sistemden destekleyim derseniz

   stomt.co/F5S1R

   "Hayattaki en önemli şey post kasmak değildir.
   Bunu yapabilen bir ekibe sahip olmaktır."
   Nöbetçi Team


   @FlemaN:Audi iyi post kasıyorsun dostum yörükte sana bakıp ders alsın :)
   @Exia:helal olsun tebrikler :)
  • artunius wrote:

   Valla yabancılar çalışıyor güzel bir öneri uygulanmaya geçerse bir süre oyuna hareket getirir.
   "Adamlar yapmış." geldi aklıma. :D

   "Hayattaki en önemli şey post kasmak değildir.
   Bunu yapabilen bir ekibe sahip olmaktır."
   Nöbetçi Team


   @FlemaN:Audi iyi post kasıyorsun dostum yörükte sana bakıp ders alsın :)
   @Exia:helal olsun tebrikler :)
  • Neyse biz de şehrin solunda duran gölden veya Projeksiyonlu Tiyatro'dan yukarı doğru giderken tek başına duran yapraksız ağaçtan bir şey yaparız artık. :D

   "Hayattaki en önemli şey post kasmak değildir.
   Bunu yapabilen bir ekibe sahip olmaktır."
   Nöbetçi Team


   @FlemaN:Audi iyi post kasıyorsun dostum yörükte sana bakıp ders alsın :)
   @Exia:helal olsun tebrikler :)
  • artunius wrote:

   valla yapılabilir baya şeyler ama düşünmek lazim :D gerçi ne güzel hesap kitap yapmıslar ama dikkate alınır mı orası aşikar :cursing:
   Evet orada bayağı Alman Mühendisliği konuşmuş. :D

   "Hayattaki en önemli şey post kasmak değildir.
   Bunu yapabilen bir ekibe sahip olmaktır."
   Nöbetçi Team


   @FlemaN:Audi iyi post kasıyorsun dostum yörükte sana bakıp ders alsın :)
   @Exia:helal olsun tebrikler :)
  • MasterChief wrote:

   Hala öneri yapanlar var bu kadar detaylı şaşırdım yani gameforge nin takıcağını pek sanmam büyük ihtimallede haberleri bile olmaz yani ama arkadaşın emeğine saygı duydum tabiki ikariam hevesinede :)
   Yapıyorlar yani. :)

   Orada konuya yönetimden yazan yok,bizde var. (Ama bana yazmışlar onu da :D )

   Mod'dan bir like'ım da var. :)

   Bu kadar emeğe bir destek verelim dedim.

   Display Spoiler
   Emeğe saygı,+rep. :D


   Display Spoiler
   Almanlar öneri yapınca bizde öneri yapmış sayılıyoruz. :D :D

   "Hayattaki en önemli şey post kasmak değildir.
   Bunu yapabilen bir ekibe sahip olmaktır."
   Nöbetçi Team


   @FlemaN:Audi iyi post kasıyorsun dostum yörükte sana bakıp ders alsın :)
   @Exia:helal olsun tebrikler :)
  • Harbi çok uğraşılmış, güzel bir değişiklik olabilir, ikinci kısmı okuyamadım bile o derece uğraşmış :D

   Fena durmuyor, savaş serverlarında denenip artısıyla eksisiyle, multisiyle hilesiyle bakılıp, güzel ve şirketi kara sokacak bir şekilde değerlendirilebilir :D


   "Komşusu tokken yatan Züğürt değildir"
  • pssiko wrote:

   Harbi çok uğraşılmış, güzel bir değişiklik olabilir, ikinci kısmı okuyamadım bile o derece uğraşmış :D

   Fena durmuyor, savaş serverlarında denenip artısıyla eksisiyle, multisiyle hilesiyle bakılıp, güzel ve şirketi kara sokacak bir şekilde değerlendirilebilir :D
   2. kısım dediğin benim 2. post mu?

   Orası konuya Alman forumunda yapılan yorumlardı.

   Dedim Jai'ye birleştirme diye,flood oluyormuş. Şu an flood olmadığı halde 5 Cp verdi bana Chringer mod. :D

   Bak okumuyor millet Jai. X(

   Niye savaş serverı? Bunun savaş meydanı ile alakası yok ki.

   "Hayattaki en önemli şey post kasmak değildir.
   Bunu yapabilen bir ekibe sahip olmaktır."
   Nöbetçi Team


   @FlemaN:Audi iyi post kasıyorsun dostum yörükte sana bakıp ders alsın :)
   @Exia:helal olsun tebrikler :)
  • pssiko wrote:

   Test server falan var mı, bilmiyorum ondan dedim :D

   Bir anda gelirse eminim açıklarını bulurlar :D

   Aaah, ah, özlüyoruz @HopeFull :]
   Test server vardır,sen onu mu kastettin?

   "Yok, okur oyun ile ilgilenenler. Ben mesela birleştirdikten sonra okudum. Harika doğru bir konu." yazmış Jai.

   "Hayattaki en önemli şey post kasmak değildir.
   Bunu yapabilen bir ekibe sahip olmaktır."
   Nöbetçi Team


   @FlemaN:Audi iyi post kasıyorsun dostum yörükte sana bakıp ders alsın :)
   @Exia:helal olsun tebrikler :)
  • Gereksiz mesajlar ve uyarılar kaldırılmıştır.

   Örneğin Smodun paylaşmış olduğu uyarı postu :)


   Emekleri içinde @Audience 'e küçük bir ödül gönderilmiştir..


   Edit: Ahir ömrümde birşey daha öğrendim, yeni versiyon forumda uyarılar sicilde kalıyormuş, silinmiyormuş.

   Kısasa kısas mı diyoruz; Evet, Uyarının aynısından "Jai" Moda da yapıştırıyoruz :)


   Gereksiz Eleştiri Gizli Hayranlıktır..


   :halay:
  • FastFooD wrote:

   Gereksiz mesajlar ve uyarılar kaldırılmıştır.

   Örneğin Smodun paylaşmış olduğu uyarı postu :)


   Emekleri içinde @Audience 'e küçük bir ödül gönderilmiştir..


   Edit: Ahir ömrümde birşey daha öğrendim, yeni versiyon forumda uyarılar sicilde kalıyormuş, silinmiyormuş.

   Kısasa kısas mı diyoruz; Evet, Uyarının aynısından "Jai" Moda da yapıştırıyoruz :)


   Teşekkür ederim CoMaM @FastFooD :mellek:
  • FastFooD wrote:

   Gereksiz mesajlar ve uyarılar kaldırılmıştır.

   Örneğin Smodun paylaşmış olduğu uyarı postu :)


   Emekleri içinde @Audience 'e küçük bir ödül gönderilmiştir..


   Edit: Ahir ömrümde birşey daha öğrendim, yeni versiyon forumda uyarılar sicilde kalıyormuş, silinmiyormuş.

   Kısasa kısas mı diyoruz; Evet, Uyarının aynısından "Jai" Moda da yapıştırıyoruz :)
   Ben de ahir ömrümde böyle bir geri bildirim alacağımı hiç düşünmemiştim. :D

   Jai Mod'a 5 Cp mi verdiniz yani? :kihkoh:

   @FastFooD böyle her çeviri konuya :bet: bir güzellik :bet: yapacaksan hedeflediğin konu varsa pas at bana doğru. :D :D

   Edit:Ben başvuru yapmadan Fosil olmuşum, @FastFooD bu da mı senden geldi?

   "Hayattaki en önemli şey post kasmak değildir.
   Bunu yapabilen bir ekibe sahip olmaktır."
   Nöbetçi Team


   @FlemaN:Audi iyi post kasıyorsun dostum yörükte sana bakıp ders alsın :)
   @Exia:helal olsun tebrikler :)