10 Maddeyle Dünyanın İlk Kadın Hükümdarı: Tomris

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • 10 Maddeyle Dünyanın İlk Kadın Hükümdarı: Tomris

   1. Dünya tarihinin ilk kadın hükümdarı ve o bir Türk!

   Dünya tarihinin ilk kadın hükümdarı ve o bir Türk!
   Tomris, Tomyris Türkçe karşılığıyla temir (demir) anlamına gelmektedir. MÖ 6. yy'da yaşadığı sanılan Saka kraliçesidir.

   2. Pers İmparatoru Büyük Kiros hiç durmadan Saka topraklarına akın ediyordu.

   Pers İmparatoru Büyük Kiros hiç durmadan Saka topraklarına akın ediyordu.
   Ancak yakılmış topraktan başka bir şey bulamıyordu çünkü Sakalar sürekli geri çekiliyorlar ve savaşa uygun bir an, bir mevzi bekliyorlardı. Bu koşullar gerçekleşmeyince savaşa girmiyorlardı.
   3. Oldukça zeki ve güçlü bir hükümdardı.

   Oldukça zeki ve güçlü bir hükümdardı.
   Sakaları kovalamaktan bıkan Büyük Kiros, İran'a geri dönmek zorunda kalıyordu. Bir süre sonra kendisine tabi olması ve kendisiyle evlenmeyi kabul etmesi karşılığında Tomris Hatun ile uğraşmayacağını vadetti. Tomris Hatun bunun bir oyun olduğunu biliyordu ve teklifi reddetti.
   4. Büyük Kiros tekrar Saka topraklarında...

   Büyük Kiros tekrar Saka topraklarında...
   Büyük Kiros, büyük bir ordu toplayarak tekrar Saka topraklarına girdi. Bu orduda savaş için eğitilmiş yüzlerce köpek de vardı. Tomris Hatun artık kaçmanın yarar sağlamayacağını anlayıp uygun bir alan seçip Büyük Kiros'un ordusunu beklemeye başladı. İki ordu, aralarında birkaç kilometre kalacak bir biçimde mevzilendi.
   5. Güneş battığı için savaşa tutuşmazlar, ancak gece Büyük Kiros bir hile düşünmüştür...

   Güneş battığı için savaşa tutuşmazlar, ancak gece Büyük Kiros bir hile düşünmüştür...
   İki ordunun arasında bir çadır kurdurmuştur. İçinde güzel kızlar, yiyecekler ve şarap bulunan çadıra ansızın saldırı düzenlemiştir. Tomris Hatun'un oğlu ve beraberindeki kuvvetler, içerideki birkaç Pers'i öldürüp eğlenceye dalmışlardır. Ancak birkaç saat sonra bir baskın düzenleyen Pers kuvvetleri, çadırı basıp Tomris Hatun'un oğlu da olmak üzere içerideki Sakaları öldürmüşlerdir.

   6. Tomris Hatun oğlunun ölümüne çok üzülür ve intikam arzusuyla dolup taşar...

   Tomris Hatun oğlunun ölümüne çok üzülür ve intikam arzusuyla dolup taşar...
   Yemin ederek şöyle söyler: "Kana susamış Kirus! Sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım!"
   7. Savaş çetin geçti.

   Savaş çetin geçti.
   Amcası Alp Er Tunga’yı kahpece ağulamaları, çokça Türk öldürmeleri nedeniyle başlayan Türk-Acem düşmanlığıyla nefretini, yeni ölen oğlunun acısını, milletine ve yurduna duyduğu sevgisini birleştirip bu çarpışmaya bizzat dâhil olan Tomris Hatun ve Acemler arasında çok sert bir savaş oldu.
   8. Ertesi gün yapılan savaşı Sakalar kazanır.

   Ertesi gün yapılan savaşı Sakalar kazanır.
   Ok atmakta usta olan ve savaş arabalarını büyük ustalıkla kullanan Sakalar, savaş köpeklerine rağmen Persleri bozguna uğratır.
   9. Ölenler arasında Pers kralı Büyük Kiros da vardır.

   Ölenler arasında Pers kralı Büyük Kiros da vardır.
   Tomris Hatun sözünde durur ve Büyük Kiros'un kesilmiş kafasını kan dolu bir fıçıya atarak "Hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi seni, kanla doyuruyorum!" der.
   10. Tomris ismi günümüzde de kız çocuklarına verilmektedir.

   Tomris ismi günümüzde de kız çocuklarına verilmektedir.
   Günümüzde Türk kadınına ne denilirse densin, hala kadınlarımızda Tomris içgüdüsü, vatan sevgisi ve analık duygusu oldukça kuvvetlidir!